Cờ các nước trên thế giới như thế nào? Bài viết sẽ tổng hợp quốc kỳ các nước, giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé!

Thế giới của chúng ta vô cùng rộng lớn với rất nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi nước không chỉ có địa lý, hình thái lãnh thổ riêng mà còn có quốc kỳ khác nhau.

Đang xem: Quốc kì các nước châu âu

Cờ các quốc gia không đơn giản được dùng để phân biệt nó với những vùng khác mà còn thể hiện lịch sử, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Xem thêm: Bạn Muốn Hẹn Hò Tập Mới Nhất, Bạn Muốn Hẹn Hò Tập Mới, Hay, Hài Hước Nhất 2021

Ví dụ như cờ Việt Nam, nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu da của dân tộc Việt. 5 cánh sao đại diện cho 5 tầng lớp xã hội: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Trong khi đó, cờ Nhật Bản có hình tròn màu đỏ ở giữa nền trắng. Biểu tượng này đại diện cho Mặt trời – Nét đẹp nổi bật cũng là đại diện cho vị thần đã khai phá ra quốc gia này.

Xem thêm:

Nhằm giúp bạn nhanh chóng biết hết hình ảnh cờ các quốc gia, docx.vn đã tập hợp lại danh sách các nước kèm hình ảnh tương ứng trong bài viết này.

Hình ảnh lá cờ của các quốc gia và vùng lãnh thổ

Cờ (4×3) Cờ (vuông) Quốc gia Châu lục
*
*
Zimbabwe Châu Phi
*
*
Zambia Châu Phi
*
*
Yemen Châu Á
*
*
Western Sahara Châu Phi
*
*
Wallis and Futuna Châu Đại Dương
*
*
Virgin Islands (U.S.) Bắc Mỹ
*
*
Virgin Islands (British) Bắc Mỹ
*
*
Việt Nam Châu Á
*
*
Venezuela (Bolivarian Republic of) Nam Mỹ
*
*
Vanuatu Châu Đại Dương
*
*
Uzbekistan Châu Á
*
*
Uruguay Nam Mỹ
*
*
Hoa Kỳ Bắc Mỹ
*
*
United States Minor Outlying Islands Bắc Mỹ
*
*
UK – Northern Ireland Châu Âu
*
*
UK – Wales Châu Âu
*
*
UK – Scotland Châu Âu
*
*
UK – England Châu Âu
*
*
Vương quốc Anh Châu Âu
*
*
United Arab Emirates Châu Á
*
*
Ukraine Châu Âu
*
*
Uganda Châu Phi
*
*
Tuvalu Châu Đại Dương
*
*
Turks and Caicos Islands Bắc Mỹ
*
*
Turkmenistan Châu Á
*
*
Thổ Nhĩ Kì Châu Á
*
*
Tunisia Châu Phi
*
*
Trinidad and Tobago Nam Mỹ
*
*
Tonga Châu Đại Dương
*
*
Tokelau Châu Đại Dương
*
*
Togo Châu Phi
*
*
Timor-Leste Châu Á
*
*
Thailand Châu Á
*
*
Tanzania Châu Phi
*
*
Tajikistan Châu Á
*
*
Taiwan Châu Á
*
*
Syrian Arab Republic Châu Á
*
*
Switzerland Châu Âu
*
*
Sweden Châu Âu
*
*
Swaziland Châu Phi
*
*
Svalbard and Jan Mayen Châu Âu
*
*
Suriname Nam Mỹ
*
*
Sudan Châu Phi
*
*
State of Palestine Châu Á
*
*
Sri Lanka Châu Á
*
*
Tây Ban Nha Châu Âu
*
*
South Sudan Châu Phi
*
*
Hàn Quốc Châu Á
*
*
South Georgia and the South Sandwich Islands Nam Cực
*
*
Nam Phi Châu Phi
*
*
Somalia Châu Phi
*
*
Solomon Islands Châu Đại Dương
*
*
Slovenia Châu Âu
*
*
Slovakia Châu Âu
*
*
Sint Maarten Bắc Mỹ
*
*
Singapore Châu Á
*
*
Sierra Leone Châu Phi
*
*
Seychelles Châu Phi
*
*
Serbia Châu Âu
*
*
Senegal Châu Phi
*
*
Saudi Arabia Châu Á
*
*
Sao Tome and Principe Châu Phi
*
*
San Marino Châu Âu
*
*
Samoa Châu Đại Dương
*
*
Saint Vincent and the Grenadines Bắc Mỹ
*
*
Saint Pierre and Miquelon Bắc Mỹ
*
*
Saint Martin Bắc Mỹ
*
*
Saint Lucia Bắc Mỹ
*
*
Saint Kitts and Nevis Bắc Mỹ
*
*
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Châu Phi
*
*
Saint Barthélemy Bắc Mỹ
*
*
Réunion Châu Phi
*
*
Rwanda Châu Phi
*
*
Nga Châu Âu
*
*
Romania Châu Âu
*
*
Republic of the Congo Châu Phi
*
*
Qatar Châu Á
*
*
Puerto Rico Bắc Mỹ
*
*
Bồ Đào Nha Châu Âu
*
*
Ba Lan Châu Âu
*
*
Pitcairn Châu Đại Dương
*
*
Philippines Châu Á
*
*
Peru Nam Mỹ
*
*
Paraguay Nam Mỹ
*
*
Papua New Guinea Châu Đại Dương
*
*
Panama Bắc Mỹ
*
*
Palau Châu Đại Dương
*
*
Pakistan Châu Á
*
*
Oman Châu Á
*
*
Na Uy Châu Âu
*
*
Northern Mariana Islands Châu Đại Dương
*
*
Triều Tiên Châu Á
*
*
Norfolk Island Châu Đại Dương
*
*
Niue Châu Đại Dương
*
*
Nigeria Châu Phi
*
*
Niger Châu Phi
*
*
Nicaragua Bắc Mỹ
*
*
New Zealand Châu Đại Dương
*
*
New Caledonia Châu Đại Dương
*
*
Netherlands Châu Âu
*
*
Nepal Châu Á
*
*
Nauru Châu Đại Dương
*
*
Namibia Châu Phi
*
*
Myanmar Châu Á
*
*
Mozambique Châu Phi
*
*
Morocco Châu Phi
*
*
Montserrat Bắc Mỹ
*
*
Montenegro Châu Âu
*
*
Mongolia Châu Á
*
*
Monaco Châu Âu
*
*
Moldova Châu Âu
*
*
Mexico Bắc Mỹ
*
*
Mayotte Châu Phi
*
*
Mauritius Châu Phi
*
*
Mauritania Châu Phi
*
*
Martinique Bắc Mỹ
*
*
Marshall Islands Châu Đại Dương
*
*
Malta Châu Âu
*
*
Mali Châu Phi
*
*
Maldives Châu Á
*
*
Malaysia Châu Á
*
*
Malawi Châu Phi
*
*
Madagascar Châu Phi
*
*
Macau Châu Á
*
*
Luxembourg Châu Âu
*
*
Lithuania Châu Âu
*
*
Liechtenstein Châu Âu
*
*
Libya Châu Phi
*
*
Liberia Châu Phi
*
*
Lesotho Châu Phi
*
*
Lebanon Châu Á
*
*
Latvia Châu Âu
*
*
Lào Châu Á
*
*
Kyrgyzstan Châu Á
*
*
Kuwait Châu Á
*
*
Kiribati Châu Đại Dương
*
*
Kenya Châu Phi
*
*
Kazakhstan Châu Á
*
*
Jordan Châu Á
*
*
Jersey Châu Âu
*
*
Nhật Bản Châu Á
*
*
Jamaica Bắc Mỹ
*
*
Italy Châu Âu
*
*
Israel Châu Á
*
*
Isle of Man Châu Âu
*
*
Ireland Châu Âu
*
*
Iraq Châu Á
*
*
Iran (Islamic Republic of) Châu Á
*
*
Indonesia Châu Á
*
*
India Châu Á
*
*
Iceland Châu Âu
*
*
Hungary Châu Âu
*
*
Hong Kong Châu Á
*
*
Honduras Bắc Mỹ
*
*
Holy See Châu Âu
*
*
Haiti Bắc Mỹ
*
*
Guyana Nam Mỹ
*
*
Guinea-Bissau Châu Phi
*
*
Guinea Châu Phi
*
*
Guernsey Châu Âu
*
*
Guatemala Bắc Mỹ
*
*
Guam Châu Đại Dương
*
*
Guadeloupe Bắc Mỹ
*
*
Grenada Bắc Mỹ
*
*
Greenland Bắc Mỹ
*
*
Greece Châu Âu
*
*
Gibraltar Châu Âu
*
*
Ghana Châu Phi
*
*
Germany Châu Âu
*
*
Georgia Châu Á
*
*
Gambia Châu Phi
*
*
Gabon Châu Phi
*
*
French Southern Territories Châu Phi
*
*
French Polynesia Châu Đại Dương
*
*
French Guiana Nam Mỹ
*
*
Pháp Châu Âu
*
*
Former Yugoslav Republic of Macedonia Châu Âu
*
*
Phần Lan Châu Âu
*
*
Fiji Châu Đại Dương
*
*
Federated States of Micronesia Châu Đại Dương
*
*
Faroe Islands Châu Âu
*
*
Falkland Islands Nam Mỹ
*
*
Ethiopia Châu Phi
*
*
Estonia Châu Âu
*
*
Eritrea Châu Phi
*
*
Equatorial Guinea Châu Phi
*
*
El Salvador Bắc Mỹ
*
Ai Cập Châu Phi
*
*
Ecuador Nam Mỹ
*
*
Dominican Republic Bắc Mỹ
*
*
Dominica Bắc Mỹ
*
*
Djibouti Châu Phi
*
*
Denmark Châu Âu
*
*
Democratic Republic of the Congo Châu Phi
*
*
Côte d”Ivoire Châu Phi
*
*
Cộng hòa Séc Châu Âu
*
*
Cyprus Châu Âu
*
*
Curaçao Nam Mỹ
*
*
Cuba Bắc Mỹ
*
*
Croatia Châu Âu
function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *