Excel cho docx.vn 365 Excel cho docx.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 coi thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel hỗ trợ hàm DATEDIF để cung ứng sổ thao tác trước đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán các tác dụng không đúng trong một số kịch phiên bản nhất định. Vui mắt xem mục sự cầm cố đã biết của bài viết này để hiểu biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Lấy ngày trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt đại diện cho ngày sau cùng hoặc ngày xong xuôi khoảng thời gian.

Unit

Loại thông tin mà bạn muốn trả về, vào đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong vòng thời gian.

"M"

Số tháng hoàn tất trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong vòng thời gian.

"MD"

Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã làm lơ tháng và năm của ngày.

Xem thêm: Tổng Quan Về Du Lịch Bụi Myanmar Tự Túc 5 Ngày 4 Đêm Chỉ 8 Triệu Đi Khắp Yangon


Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì tất cả những giới hạn đã biết kèm theo theo. Hãy coi mục các sự vậy đã biết dưới đây.


"YM"

Sự khác hoàn toàn giữa những tháng trong start_date và end_date. Đã làm lơ ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự khác biệt giữa những ngày vào start_date với end_date. Đã làm lơ năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được tàng trữ ở dạng số sê-ri liên tục để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF hết sức hữu ích trong số công thức khi bạn cần đo lường và tính toán độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 tháng 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" hoàn toàn có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc công dụng không bao gồm xác. Nếu bạn đang tìm kiếm cách tính toán các ngày còn sót lại sau mon tròn cuối cùng, đó là một chiến thuật thay thế:

*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.