English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
inform
*
informngoại đụng từ (to inform somebody of / about something) mang lại ai biết về loại gì; nói mang đến ai biết khổng lồ inform the casualty ward about a car accident báo mang đến phòng cấp cứu biết một vụ tai nạn ngoài ý muốn xe tương đối have you informed the police? anh đã báo cho công an chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo cho công an biết rằng gồm bị mất chi phí keep me informed of /about what happens có chuyện gì xảy ra thì báo cho tôi biết lớn inform oneself of the facts tự mình tìm hiểu sự vấn đề (to inform against / on somebody) chuyển ra vật chứng hoặc lời cáo giác ai (cho công an biết); khai báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một tên trong đàn tội phạm đang khai báo về những tên sót lại trong băng đội nêu hồ hết nét đa phần của dòng gì; ngấm nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý ngấm nhuần toàn bộ các trước tác của bà ấy thông tin, truyền dữ kiện, thông báo
*
/in"fɔ:m/ ngoại cồn từ cung cấp thông tin cho; cho thấy truyền mang lại (ai...) (tình cảm, đức tính...)
*
to lớn inform someone with the thriftiness
*
truyền mang lại ai tính tiết kiệm nội hễ từ báo tin tức cung ứng tài liệu (để buộc tội cho ai)
*