vấn đề nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu ý nghĩa sâu sắc các biển khơi báo để giúp đỡ người tham gia giao thông vận tải chấp hành đúng luật, đào bới bảo vệ an ninh bản thân và người khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 nhóm biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 team biển báo không giống là: nhóm biển báo bên trên cao tốc với nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Hình ảnh biển báo giao thông

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm nhưng mà người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu không tuân theo các loại biển báo cấm, đây được xem là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền ngoài màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có một số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiều với Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng.Biển Cấm dừng cùng đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe pháo ngày lẻ, Cấm đỗ xe cộ ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên phía trong màu đỏ và trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình phía bên trong màu đen.

Biển báo cấm bao gồm tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.

*

Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm những loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe lắp thêm 2 bánh, xe gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe cộ cơ giới rẽ phải, trừ xe lắp thêm 2 bánh, xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm các loại xe pháo cơ giới rẽ trái, trừ xe thứ 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe sản phẩm P.104

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm các loại xe sản phẩm đi vào (ngoại trừ xe lắp thêm được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe máy.

*

Biển báo Cấm xe ô tô và xe lắp thêm P.105

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe cộ máy: Cấm những loại xe cơ giới và xe lắp thêm đi vào, ngoại trừ xe cộ gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106

Biển báo Cấm xe pháo tải: Cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên cần sử dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106b: Cấm xe pháo tải gồm khối lượng chuyên chở lớn hơn giá trị ghi vào biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106c: Cấm xe tải chở mặt hàng nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe khách cùng xe tải P.107

Biển báo Cấm xe cộ khách với xe tải: Cấm các loại xe xe hơi chở khách, xe tải, xe sản phẩm kéo, xe cộ máy kiến tạo chuyên dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách hàng P.107a: Cấm các loại xe hơi chở khách hàng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe pháo buýt. Trong trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi sẽ có biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Trong trường hợp cấm xe taxi theo giờ sẽ bao gồm biển phụ mặt dưới.

*

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc: Cấm các loại xe pháo cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách – thứ kéo – xe sản phẩm công nghệ kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-mooc và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe cộ sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe cộ sơ-mi-rơ-mooc, xe cộ kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm sản phẩm công nghệ kéo P.109

Biển báo Cấm thứ kéo: Cấm các loại sản phẩm công nghệ kéo, sản phẩm kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

*

Biển báo Cấm xe cộ đạp P.110

Biển báo Cấm xe pháo đạp: Cấm xe đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe đạp thô.


Biển báo Cấm xe thứ P.111

Biển báo Cấm xe máy: Cấm những loại xe cộ máy, xe gắn sản phẩm đi vào. Không áp dụng cấm người đi xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh gồm động cơ P.111b: Cấm xe pháo 3 bánh tất cả gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe pháo lam, xe lôi máy…

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh ko gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.


Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe bởi vì người đẩy/kéo đi vào. Ko áp dụng cấm xe nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo: Cấm xe pháo sử dụng súc vật kéo tốt chở bên trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe pháo P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe pháo vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe pháo phân bổ bên trên một trục xe cộ vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe pháo P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) bao gồm chiều cao vượt vượt trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe cộ P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) tất cả chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) bao gồm chiều nhiều năm vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, đồ vật kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, trang bị kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm các loại xe pháo cơ giới kéo mooc, xe cộ sơ-mi-rơ-mooc tất cả chiều nhiều năm vượt vượt trị số ghi trên biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe: các xe ô tô phải di chuyển bí quyết nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe những loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm xoay đầu xe.

Xem thêm: Top 12 App Hẹn Hò Online Uy Tín Tốt Nhất Việt Nam Giúp Bạn Thoát Ế

*

Biển báo Cấm xoay đầu xe pháo P.124

Biển báo Cấm tảo đầu xe: Cấm các loại xe cù đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm rẽ với quay đầu xe cộ P.124c/d: Cấm những loại xe rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe ô tô rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm những loại xe pháo cơ giới vượt nhau (kể cả xe pháo ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe pháo gắn máy.

*

Biển báo Cấm xe pháo tải vượt P.126

Biển báo Cấm xe cộ tải vượt: Cấm những loại xe pháo tải vượt xe pháo cơ giới khác, được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe pháo gắn máy. Không áp dụng các loại xe cộ cơ giới khác vượt xe cộ nhau với vượt xe cộ tải.

*

Biển báo Tốc độ tối đa được cho phép P.126

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép: các xe cơ giới chạy không vượt vượt tốc độ ghi trên biển (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Tốc độ tối đa chất nhận được vào ban đêm P.127

Biển báo Tốc độ tối đa chất nhận được vào ban đêm: những xe cơ giới chạy không vượt quá tốc độ ghi trên biển (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định) chỉ áp dụng vào ban đêm.

*

Biển báo Cấm sử dụng bé P.128

Biển báo Cấm sử dụng còi: Cấm các loại xe sử dụng còi.

*

Biển báo Kiểm tra P.129

Biển báo Kiểm tra: Báo nơi đặt trạm kiểm tra, những loại xe vận tải đi qua phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.

*

Biển báo Cấm dừng xe cùng đỗ xe P.130

Biển báo Cấm dừng xe và đỗ xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới dừng và đỗ xe pháo phía đường có đặt biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đỗ xe pháo P.131

Biển báo Cấm đỗ xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới đỗ xe pháo phía đường có đặt biển (trừ xe cộ ưu tiên). Biển P.131b áp dụng với ngày lẻ, biển P.131c áp dụng với ngày chẵn.

*

Biển báo Nhường đường mang đến xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P.132

Biển báo Nhường đường mang lại xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên theo quy định) phải nhường đường cho các loại xe cộ cơ giới đang di chuyển chiều ngược lại.

*

Biển báo Hết cấm vượt P.133

Biển báo Hết cấm vượt: Biển thông báo hết đoạn đường cấm vượt.

*

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa P.134

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biển thông tin hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.

*

Biển báo Hết tất cả các lệnh cấm P.135

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm: Biển thông tin hết đoạn đường áp dụng tất cả những lệnh cấm.

*

Biển báo Cấm đi thẳng P.136

Biển báo Cấm đi thẳng: Cầm những loại xe cơ giới/thô sơ đi thẳng vào đoạn đường phía trước.

*

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải: Cầm các loại xe pháo cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao thông đường. Vào trường hợp gồm quy định thời gian cấm sẽ bao gồm biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái: Cầm các loại xe pháo cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những vị trí tức thì trước nút giao đường. Trong trường hợp bao gồm quy định thời gian cấm sẽ bao gồm biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải: Cầm các loại xe pháo cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao thông đường. Trong trường hợp gồm quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo công nông và những loại xe cộ tương tự P.140

Biển báo Cấm xe cộ công nông và những loại xe cộ tương tự: Cấm các loại xe công nông, xe tương tự công nông đi vào.

*

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm bao gồm vai trò cảnh báo những tình huống nguy hiểm gồm thể xảy ra ở đoạn đường phía trước để người tham gia giao thông chú ý cẩn thận chống tránh. Điều đầu tiên người lái xe đề nghị làm khi gặp các biển cảnh báo nguy hiểm này là giảm tốc độ, sau đó xem nội dung biển báo và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp ở đoạn đường phía trước.

Nhóm biển báo nguy hiểm tất cả đặc điểm: Biển nguy hiểm hình tam giác, nền vàng, viền kế bên màu đỏ, hình vẽ bên trong màu đen.

Biển cảnh báo nguy hiểm bao gồm tất cả 46 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 201 đến 246 vào hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh gồm vai trò thông báo các hiệu lệnh người tham gia giao thông vận tải cần chấp hành.

Đặc điểm các biển hiệu lệnh: Biển hiệu lệnh hình tròn, blue color biển (không viền), hình vẽ phía bên trong màu trắng.

Biển hiệu lệnh gồm tất cả 9 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 301 đến 309 trong hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn có vai trò hướng dẫn những nội dung cần thiết, hỗ trợ người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi hơn trên đường.

Đặc điểm hình ảnh biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn hình chữ nhật hoặc vuông, nền xanh (không viền), phía bên trong có hình vẽ màu trắng (với biển chỉ dẫn đường đi) hoặc màu sắc đen nền trắng (với biển thông tin các địa điểm như trạm xăng, trạm sửa chữa..).

Biển chỉ dẫn tất cả tất cả 48 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 401 đến 448 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.

*

Biển báo phụ

Biển báo phụ tất cả vai trò biểu thị những nội dung bổ sung nhằm làm rõ biển báo bao gồm như biển cấm, biển nguy hiểm, biển chỉ dẫn… Biển báo phụ thường đặt dưới biển báo chính.

Đặc điểm biển báo phụ: Biển báo phụ hình chữ nhật đứng hoặc ngang, nền trắng, viền đen, hình vẽ bên trong màu đen. Cũng bao gồm một số biển phụ hình màu sắc đỏ.

Biển phụ gồm tất cả 10 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 501 đến 510 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.