Excel mang đến docx.vn 365 Excel mang lại web Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số gần nhất do giá trị thập phân không đáng chú ý với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản và dễ dàng hóa một trong những xấp xỉ. Tất cả một vài phương pháp để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn số

Thay đổi số địa điểm thập phân được hiển thị nhưng mà không biến đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn có nhu cầu định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau lốt thập phân, trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một format số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy nhấn vào mũi thương hiệu kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy trực thuộc vào kiểu dáng dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trong những trường hợp, chúng ta có thể muốn dùng hàm EVEN với ODD để triển khai tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số ngay sát nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một trong những đến phân số ngay gần đó

Dùng hàm ROUND.

Xem thêm: Giá Tiền Malaysia - Tỷ Giá Myr Mới Nhất Hôm Nay 29/08/2022

Làm tròn số tới một chữ số bao gồm nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp sức vào sự đúng đắn của một số.

Các ví dụ như trong phần này dùng hàm ROUND, ROUNDUP cùng ROUNDDOWN. Chúng nói tới các phương pháp làm tròn so với số dương, số âm, số nguyên và số thập phân, nhưng hầu hết ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất bé dại các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách tiếp sau đây chứa một số trong những quy tắc chung yêu cầu ghi nhớ khi bạn làm tròn số cho tới chữ số gồm nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm những hàm làm cho tròn và thay thế bằng những con số và thông số của riêng các bạn để trả về số chữ số gồm nghĩa mà chúng ta muốn.

Khi các bạn làm tròn số âm, thì trước hết số đó sẽ được chuyển thành giá trị tuyệt đối của nó (giá trị của số kia nhưng không có dấu âm). Sau đó, làm việc làm tròn diễn ra, rồi dấu âm được vận dụng trở lại. Mặc dù điều này còn có vẻ không áp theo lô-gic, tuy vậy đó là cách làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để gia công tròn -889 về nhị chữ số tất cả nghĩa, hiệu quả là -880. Trước hết, -889 được đưa thành quý giá tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được làm tròn xuống để có hiệu quả với nhì chữ số có nghĩa (880). Cuối cùng, lốt trừ được vận dụng trở lại nhằm có tác dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, với hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm tròn số bao gồm phần thập phân như sau: nếu phần thập phân bởi hoặc lớn hơn 0.5 thì số được thiết kế tròn lên. Trường hợp phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được thiết kế tròn xuống.

Hàm ROUND làm cho tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tựa như như với số thập phân; thay thế sửa chữa 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc phổ biến là khi bạn làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của các chữ số gồm nghĩa tới địa điểm mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để gia công tròn 2345678 xuống 3 chữ số gồm có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác này làm tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là những chữ số tất cả nghĩa.

Làm tròn số tới một bội số đã xác định

Có thể có những lúc bạn có nhu cầu làm tròn tới bội số của một trong những mà chúng ta chỉ định. Ví dụ, mang sử công ty bạn đưa giao thành phầm trong các thùng hàng, mỗi thùng chứa 18 món hàng. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND để thấy cần từng nào thùng để gửi 204 món hàng. Vào trường hòa hợp này, câu vấn đáp là 12, do 204 phân chia cho 18 bằng 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng trang bị 12 chỉ đựng 6 món hàng.

Cũng rất có thể có phần nhiều lúc bạn cần làm tròn một số trong những âm về một bội số âm hoặc làm cho tròn một trong những có chứa những vị trí thập về một bội số bao gồm chứa những vị trí thập phân. Bạn có thể dùng hàm MROUND một trong những trường đúng theo này.