chủ thể từ vựng giờ Anh về thi cử có rất nhiều từ vựng liên quan, chúng ta có thể tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên để nâng cao vốn từ bỏ vựng của mình nhé. Bạn đang xem: đề thi giờ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn ít nhiều mệt mỏi và mệt mỏi phải ko nào. Nhưng đây cũng là công ty đề quen thuộc mà bạn thường gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Từ chủ thể này chúng ta có thể học được rất nhiều từ new tiếng Anh đó. Cùng khám phá từ vựng tiếng Anh công ty đề thi tuyển nhé.

Bạn vẫn xem: Đề bài bác tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ thể thi cử, học tập tập

1. Tự vựng tiếng Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have lớn revise for my French chạy thử tomorrow. (Tôi bắt buộc ôn bài xích cho bài xích kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (cách hotline thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy vững chắc là tôi đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức cho kì chất vấn vào tuần tới.)

- cram = (cách hotline thông tục) nhồi nhét con kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish thử nghiệm on next Monday. (John học tập dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào đồ vật Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học thuộc lòng


Xem thêm: Phỏng Vấn Tiếng Anh Là Gì - Một Số Câu Hỏi Phỏng Vấn Tiếng Anh Thông Dụng!

*

Bạn ước ao nói "đạt kết quả cao trong thi cử" bởi tiếng Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng giờ Anh trong khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn tìm cách để gian lận trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt tác dụng tốt vào kì thi tuyển chọn sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi không tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện sĩ quan thật sự vất vả tuy vậy anh ấy vẫn đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn vẹn đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ đầy đủ điểm để đậu thôi. Bài xích thi thật sự cực nhọc quá.)

3. Các từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

- Graduate /’grædjut/: giỏi nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- chạy thử taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: bạn chấm thi


*

Chủ đề thi tuyển trong tiếng Anh có không ít từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

- test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : yếu (xếp các loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

- bởi your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm đồ vật án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn chỉnh luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài xích tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài bác kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn dẫn đầu lớp

- plodder: siêng năng bù thông minh

Bạn có thể xem thêm nhiều chủ thể từ vựng tiếng Anh bên trên trang docx.vn để bổ sung thêm vốn trường đoản cú vựng của chính bản thân mình nhé.