Con Đường Tuyết

Ngày em đi anh khóc thút thít cho một tình yêu dở dang, mà vày sao em nỡ ra đi mất rồi. Từng mùa đông anh vẫn mong chờ em quay về đây, mà sao không thấy em cù trở lại..Từng hạt tuyết nay khẽ rơi tim anh rét mướt buốt, yêu cầu vòng tay em ở bên thật hạnh phúc. Để ngày đông tuyết sẽ không lạnh tất cả em bên cạnh ấm lòng, mùa đông sẽ với em tảo về..Ngày hôm qua anh tiễn em trên tuyến đường tuyết rơi, dẫu hiểu được ko thấy em anh ngóng mãi. Những tuyến đường ngày em đi cứ kể mãi tên em dẫu không về, nhằm đông cho bao kỷ niệm..Ngày lúc này anh thấy em, trên tuyến đường tuyết rơi. Bước mặt người, hôm nay không yêu cầu anh. Những ngọt ngào đành xóa hết, gần như tháng năm có nhau thôi đành chôn sâu theo mùa đông..Anh nguyện đến em, luôn bình yên.


Bạn đang xem: Con đường tuyết

Con Đường Tuyết

Ngày em đi anh khóc thút thít cho một tình ái dở dang, mà bởi sao em nỡ đi xa mất rồi. Các mùa đông anh vẫn mong chờ em quay về đây, mà sao không thấy em tảo trở lại..Từng phân tử tuyết nay khẽ rơi tim anh lạnh buốt, cần vòng tay em ở bên thật hạnh phúc. Để ngày đông tuyết sẽ không lạnh gồm em sát bên ấm lòng, ngày đông sẽ mang em xoay về..Ngày trong ngày hôm qua anh tiễn em trên tuyến phố tuyết rơi, dẫu hiểu được ko thấy em anh đợi mãi. Những tuyến phố ngày em đi cứ nhắc mãi thương hiệu em dẫu ko về, nhằm đông cho bao kỷ niệm..Ngày lúc này anh thấy em, trên tuyến đường tuyết rơi. Bước mặt người, bây giờ không bắt buộc anh. Những ngọt ngào đành xóa hết, phần nhiều tháng năm bao gồm nhau thôi đành chôn sâu theo mùa đông..Anh nguyện đến em, luôn bình yên.


*hạnh phúc Là Điều giản dị và đơn giản

bằng Cường

*
6.305.360


http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20120119/VRmnWPmqhIA7FqmoIdpD5b23601489c0c.jpg

yêu Cô đồng bọn F2

bởi Cường

*
5.259.250


http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20120119/VRmnWPmqhIA7FqmoIdpD5b23601489c0c.jpg

Xem thêm: Săn Tour Giờ Chót - Săn Tour Du Lịch Giờ Chót

http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20210127/yld4JJZr9RwH0yZ6tWuG60114149885dc.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20120119/hOGebtuX9YFJr6RGptwC590053c7576a5.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20120119/429CSWmh8u77Ue2ULzkz5f363dc37fcc1.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20210423/Pa11rZG2sFIe0bpexXkG608230585ce16.jpg
http://musicmd1fr.docx.vn.net/bucket-image-docx.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg