Cách đặt câu hỏi cũng như cách áp dụng các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh là chủ thể quen thuộc. Nhưng không phải sĩ tử làm sao cũng rất có thể nắm bắt trọn được loài kiến thức. Để kị trường hợp chúng ta sử dụng sai dẫn đến trường hợp xấu hổ, bài viết dưới trên đây The IELTS Workshop sẽ mang lại kiến thức hữu ích, giúp chúng ta hiểu sâu hơn.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu hỏi trong tiếng anh


Nội dung chính

1. Các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh2. Bí quyết sử dụng các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh2.3. Phương pháp đặt câu với các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh3. Bài tập về các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh

1. Các từ nhằm hỏi trong giờ Anh

*
Các từ để hỏi trong giờ AnhWhat – mẫu gì? (Được dùng trong trường hòa hợp hỏi để đưa thông tin)

Ví dụ: What is your name? – Tên của chúng ta là gì?

Where – Ở đâu? (Hỏi về nơi chốn, vị trí, địa điểm)

Ví dụ: Where is the nearest bank? – ngân hàng gần độc nhất ở đâu?

Who – Ai? (Hỏi fan đóng vai trò công ty ngữ)

Ví dụ: Who is the best student in your class? – Ai là fan học xuất sắc nhất trong lớp của bạn?

Whom – Ai? (Để hỏi fan ở dạng tân ngữ)

Ví dụ: Whom will you go out with tonight? – buổi tối hôm qua bạn sẽ đi ra ngoài với ai vậy?

Whose – Của ai? (Hỏi về sở hữu)

Ví dụ: Whose is the house? – căn nhà này thuộc quyền mua của ai?

When – lúc nào? (Dùng nhằm hỏi về thời gian)

Ví dụ: When will you go abroad? – khi nào bạn đi nước ngoài?

Why – tại sao? (Hỏi nguyên nhân)

Ví dụ: Why are you nervous? – nguyên nhân bạn lại lo lắng?

Which – loại nào? (Hỏi cho việc lựa chọn)

Ví dụ: Which would you drink: tea or coffee? – các bạn sẽ uống dòng nào: trà xuất xắc cà phê?

How – như thế nào? (Hỏi về cách thức, tính năng của công ty thể)

Ví dụ: How old is your father? – Bố của người sử dụng bao nhiêu tuổi rồi?

How long – Bao lâu? (Hỏi về thời gian)

Ví dụ: How long have you worked here? – bạn làm tại đây bao thọ rồi?

How far – Bao xa? (Hỏi về khoảng cách)

Ví dụ: How far is it from your house khổng lồ your school? – từ bỏ nhà mang đến trường của doanh nghiệp bao xa?

How much/many – Bao nhiêu? (Hỏi số lượng)

Ví dụ: How many students are there in your class? – gồm bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?

Trường hợp sệt biệt

Phía trên là các từ nhằm hỏi trong giờ Anh thường chạm chán nhiều duy nhất mà ngẫu nhiên người học phải lưu ý. Trong giờ đồng hồ Anh, bên cạnh cách sử những từ nhằm hỏi cho vấn đề đặt câu nghi vấn, bạn cũng có thể đặt thắc mắc Yes/No. Câu hỏi Yes/No đưa ra hai sự chọn lựa “Yes” hoặc “No” tốt lặp lại câu hỏi như một sự khẳng định, thế vì phong phú câu vấn đáp như những câu hỏi khác. Ví dụ: Is he a student? – các bạn chỉ có thể lời theo những cách sau: No, he isn’t/No. He isn’t a student/Yes, he is/Yes. He is a student.

2. Phương pháp sử dụng những từ nhằm hỏi trong giờ Anh

2.1. Những cách đặt câu với những từ để hỏi trong giờ anh

Bước 1: Tự đặt câu khẳng định trước, nỗ lực xác định thông tin trọng tâm của câu tại đoạn nào.

Bước 2: Xác định thắc mắc là Yes/No tốt sử dựng các từ để hỏi.

Bước 3: thắc mắc Yes/No thì chuyển động từ tobe hoặc trợ rượu cồn từ ra phía trước.

Bước 4: nếu không phải thắc mắc Yes/No thì căn cứ vào dạng tin tức cần hỏi vào câu khẳng định để đặt câu. Tùy thuộc vào mục đích tương tự như thông tin cần thâu tóm mà lựa chọn từ để hỏi cho phù hợp. Giả dụ chỉ người, có thể dùng sử dụng Who tuyệt Whom, nơi chốn sử dụng từ để hỏi Where, thời hạn dùng When hoặc What time,…. Và liên tiếp áp dụng cấu tạo dưới đây để tại vị câu hỏi.

2.2. Giải pháp đặt câu hỏi Yes/No

Các câu để hỏi Yes/No ban đầu với đụng từ tobe: Is, Am, Are. Hoặc những trợ hễ từ như Does, Do, Did, Have, Had, Has, Could, Can, Would, Will, Shall, May, Might, Should,…

Cấu trúc tổng quát mắng với “tobe”:

Tobe + S + N/Adj/V_ing (thì bây giờ tiếp diễn)/V-ed (động từ nghỉ ngơi dạng bị động) + N ?

Ví dụ: Is your oto being repaired now? – Xe của khách hàng đang được sửa hiện nay phải không?

Cấu trúc tổng quát mắng với trợ hễ từ:

Trợ đụng từ + S + V (+ O)?


Lưu ý: Động từ trong thắc mắc Yes/No hoàn toàn có thể chia nhiều dạng không giống nhau.

Nếu trợ hễ từ là Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must… thì động từ ở dạng nguyên mẫu.

Xem thêm: Những Bộ Phim Hay Nhất Lịch Sử Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại

Ví dụ: vày you want khổng lồ listen lớn a song? – Bạn cũng muốn nghe một bài nhạc không?

Will you eat dinner with me tonight? – tối nay bạn vẫn muốn ăn tối với tôi không?

Nếu trợ rượu cồn từ là Have/Has/Had thì rượu cồn từ phân chia ở dạng “past participle”.

Ví dụ: Has Jenny finished the homework? – Jenny đã xong xuôi bài tập về công ty chưa?

2.3. Bí quyết đặt câu với các từ để hỏi trong tiếng Anh


*
Cách đặt câu với những từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh
2.3.1. Đặt thắc mắc với “What” với “Who”

Đây là các từ nhằm hỏi lấy thông tin về nhà ngữ hoặc chủ thể hành động.

Cấu trúc: Who/What + V + (+ O)?

Ví dụ:

Someone broke the car last week. => Who broke the car last week?

Sad story makes me cry. => What makes you cry?

2.3.2. áp dụng từ nhằm hỏi “Whom” với “What”

Câu hỏi được dùng khi hỏi về tân ngữ hoặc sự việc ảnh hưởng đến hành động.

Cấu trúc: Whom/What + trợ động từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V ?

Ví dụ:

My mom went out with Jenny’s mom last night. => Whom did your mom go out with last night?

2.3.3. Đặt câu cùng với từ nhằm hỏi trong giờ Anh: “When”, “Where”, “How” và “Why”

Dùng khi ao ước biết thông tin về thời gian, địa điểm chốn, cách thức và nguyên nhân.

Cấu trúc: When/Where/How/Why + trợ cồn từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V (+ xẻ ngữ/tân ngữ)?

Ví dụ:

She will go lớn the cinema with us by taxi. => How will she go to lớn the cinema with us?

Jean got married last week. => When did Jean get married?

3. Bài xích tập về các từ nhằm hỏi trong giờ Anh


*
Bài tập về những từ nhằm hỏi trong giờ Anh

3.1. Fill in the blank with a suitable question words

Question:

_______ vị you go trang chủ after school? – At 9.00 am._______ does she go to school everyday? – By bus._______ is the most beautiful girl in your class? – Lan._______ are you so nervous? – Because I will take an exam in the afternoon._______ is better: tap water or bottled water? – Tap water._______ books are there on the shelves? – There are 100 books._______ does it take to lớn go from your office lớn the park? – 30 minutes._______ are you from? – I’m from Paris._______ does this T-Shirt cost? – Twenty dollars._______ does Tom go swimming? – Twice a week._______ vị you want to lớn eat? – Pizza._______ are they in? – They are in class 10A._______ is your school’s name? – Le Hong Phong high school._______ bag is this? – This is mine._______ happened last night? – There was a heavy rain.

Key:

What time – bạn về nhà thời điểm mấy giờ sau thời điểm tan học?How – Cô ấy đi đến trường từng ngày gì? (Hỏi về phương tiện di chuyển)Who – Ai là cô gái đẹp tốt nhất trong lớp của bạn?Why – tại sao bạn lại băn khoăn lo lắng đến vậy? (Câu trả ban đầu với tự “Because”, nên thắc mắc dùng để hỏi nguyên nhân)Which – cái nào thì xuất sắc hơn: nước sản phẩm hay nước đóng góp chai?How many – bao gồm bao nhiêu quyển sách trên kệ?How long – Nó mất bao thọ để dịch rời từ văn phòng của chúng ta đến công viên?Where – Bạn đến từ đâu?How much – dòng T-shirt này có giá bao nhiêu?How often – Tom hay đi bơi như thế nào? (Hỏi về tần suất)What – bạn muốn ăn dòng gì?Which class – Họ đang học lớp nào?What – tên của trường các bạn là gì?Whose – loại túi này của ai?What – Chuyện gì xảy ra tối trong ngày hôm qua vậy?

3.2. Make questions for the underlined words

Question:

She did the homework with me yesterday.I usually eat my breakfast at 7.am.I live in Vietnam.My family has 5 members.Yes. I like this book very much.He is a teacher.My friend & I will go khổng lồ the zoo by bus.That is a new round table.

Key:

Whom did she vày the homework with yesterday?What time vì you usually eat your breakfast?Where vị you live?How many members does your family have?Do you lượt thích this book?What does he do?How will your friend and you go to lớn the zoo?What is that?

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng về nhà đề các từ đề hỏi trong tiếng Anh vị TIW cửa hàng chúng tôi mang đến. Muốn những thông tin trên hữu dụng đến những bạn. Đừng quên quan sát và theo dõi The IELTS Workshop để sở hữu thêm những bài học tiếng Anh cũng tương tự các bí quyết làm bài xích thi thpt Quốc Gia.