Template là rất quan trọng khi đi thi IELTS, vì không tồn tại template lúc rèn luyện thí sinh sẽ sở hữu được xu hướngviết mỗi bài một loại introduction.Việc này vẫn dẫn đến sự việc vào thi thí sinh hiểu đề gặp kinh ngạc mất thời gian ngồi nghĩ ngợi coi introduction (mở bài) viết theo kiểu nào thì sẽ không còn đủ thời gianCó template vì ở trong nhà thí sinh chỉ viết gồm kiểu template kia vậy nên những lúc vào thi đọc đề sẽ rứa được ngay với đặt bút viết luôn luôn introduction

IELTS TUTOR để ý phần Introduction nên bao gồm 2 câu:

Câu 1:General statement - Câu ra mắt sơ qua Topic bình thường của đề bài xích Câu 2: Thesis Statement -Câu trả lời trực tiếp thắc mắc của đề bài bác

Đề bài: In education and employment, some people work harder than others. Why vị some people work harder? Is it always a good thing khổng lồ work hard?


IELTS TUTOR lưu ý câu Introduction mẫu:(1) It is true that some people are hard-working và diligent while others prefer not khổng lồ push themselves, & there could be various reasons for these different attitudes. (2) In my view, a positive work ethic is desirable up to a point, but too much hard work can be counterproductive và even unhealthy.

Bạn đang xem: Cách viết writing task 2


Đề bài: Some people think that strict punishments for driving offences are the key to lớn reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views & give your own opinion.


IELTS TUTOR chú ý câu Introduction mẫu:(1) Peple have differing views with regard to the question of how khổng lồ make our roads safer. (2) In my view, both punishments và a range of other measures can be used together to lớn promote better driving habits
It is widely believed that…It is possible/probable that…It can be argued that…It has been suggested that…
Essay Question: In recent years some countries have experienced very rapid economic development. This has resulted in much higher standards of living in urban areas but not in the countryside. This situation may bring some problems for the country as a whole. What are these problems? How might they be reduced?IELTS TUTOR để ý câu general statement (câu số 1)mẫu:It seems khổng lồ be an increasingly widespread concern for the effects of urbanisation with the imbalance in living standards between the city và the outskirt.
Là câu trả lời trực tiếp thắc mắc của đề bài.Trong dạng OPINION ESSAY, thesis statement là câu cơ mà sẽ bộc lộ quan điểm của mình (là agree giỏi là disagree)
Cần xác định dạng thắc mắc mà đề bài xích đưa ra.Ở từng dạng đề sẽ có cách viết câu Thesis Statement không giống nhau, từng dạng sẽ như sau:OPINION ESSAY: Câu Thesis Statement sẽ biểu thị quan điểm của bạn dạng thân, tức là gật đầu hoặc không đồng ýDISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION sẽ thể hiện quan điểm của bản thân, là theo ý kiến nào2 QUESTIONS: sẽ nhắc bình thường chung về causes & effects hoặc causes & solutions, tùy đề nhưng mà IELTS TUTOR vẫn hướng dẫn

Essay Question: The government and individuals are spending too much money on national celebrations like new year or festivals. To lớn what extent do you agree or disagree?


IELTS TUTOR giữ ý:

Action words là “do you agree or disagree”.Đây chính là dạng OPINION ESSAY bởi vậy cần cho những người đọc biết bản thân có chấp nhận với ý kiến mà đề bài bác đưa ra hay không.IELTS TUTOR để ý câu Introduction mẫu:Thesis Statement:People have different views about whether public expenditure on national occasions such as new year or festivals is too much nowadays. While I agree that governments & individuals are spending a significant amount of money on those celebrations, I would argue that this activity is necessary & therefore can be considered acceptable.IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Essay Question: Too much emphasis is placed on going university for academic study. People should be encouraged to bởi vocational training, because there is a lack of qualified tradespeople such as electricians or plumbers. To what extent vày you agree or disagree?

IELTS TUTOR xem xét câu Introduction mẫu:It goes without saying that employees of different professions contribute differently to lớn the thriving community(1).I therefore disagree with the statement that vocational courses should be given any more weight than before (2)

Essay Question: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology & traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree and disagree with this view ?

IELTS TUTOR lưu ý câu Introduction mẫu:Intro số 1: It is true that technology is developing at an incredible rate, và that traditional societies và cultural pratices are disappearing as a result (1).I therefore agree with the view that technology & traditional cultures cannot coexist (2)Intro số 2: Some people would argue the technological developments lead to lớn the disappearance of traditional societies & cultural practices (1).I completely disagree with this view for many reasonsIntro số 3: Some people believed that technological developments lead to lớn the loss of traditional cultures. (1)I partly agree with this assertion

Essay Question: Some people think that all teenagers should be required to vì unpaid work in their không tính phí time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager & society as a whole. Vì you agree or disagree?

IELTS TUTOR để ý câu Introduction mẫu:Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole.However, I vày not agree that we should therefore force all teenagers to vì unpaid work.

Essay Question: When choosing a job, the salary is the most important consideration. Lớn what extent bởi vì you agree or disagree?

IELTS TUTOR xem xét câu Introduction mẫu:Many people choose their jobs based on the kích cỡ of the salary offered.Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career for many reasons

IELTS TUTOR giữ ý:

Khác cùng với argumentative essay, một bài bác discursive essay yêu cầu fan viết phải bàn luận một sự việc được chuyển ra từ khá nhiều chiều không giống nhau.Yêu ước đề bài là những dạng câu hỏi sauDiscuss both sidesDiscuss these two views & give your opinionIELTS TUTOR gợi nhắc cách làm:Nêu thêm ý kiến cá nhân nếu gồm “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt vời nhất chỉ nêu ý kiến khách quan

General Statement: Paraphrase lại đề bàiThesis statement: Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Tây Nguyên Sơ Của Núi Rừng Tây Nguyên, Vẻ Đẹp Nguyên Sơ Của Núi Rừng Tây Nguyên

Trong trường hòa hợp đề gồm hỏiquan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B) (Nếu là dạng Discuss both views and give your opinion)Trong trường thích hợp đề không hỏinêu cách nhìn cá nhân: This essay will examine both views (Nếu là dạng Discuss both views)

Essay Question: Some people prefer to spend their lives doing the same things & avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

IELTS TUTOR lưu ý câu Introduction mẫu:

Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits. (1) In my opinion, I would agree with the latter point of view.(2)


3. Problems và Solutions


IELTS TUTOR xét ví dụ:


Ví dụ 1:


Essay Question: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken lớn reduce the impact of ageing populations.

IELTS TUTOR chú ý câu Introduction mẫu:

It is true that people in industrialised nations can expect lớn live longer than ever before. (1) Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps lớn mitigate these potential problems (2)


Essay Question:There is a general increase in anti-social behaviours và lack of respect for others. What are the causes & solutions?


Essay Question: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of personal relationships? Has this become a positive or negative development?


Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR có vướng mắc đoạn này


*

IELTS TUTOR có giải thích kĩ từ cách dùng từ "attention" đấy là từ nhưng template introduction của lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 có nên rất cần phải đọc kĩ để hiểu hết sức vững nhé


VI. 2 bước viết INTRODUCTION IELTS WRITING TASK 2


Bước 1: bố cục tổng quan đề bài bác IELTS WRITING


IELTS TUTOR lưu ý:

Đề thông thường sẽ sở hữu 2 phần:Phần 1: trình làng chủ đề.Phần 2: Nêu ra yêu thương cầu.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Essay Question: Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed lớn study subjects that will be useful in the future such as those related to science & technology. Discuss both these views và give your own opinion.

Chia đề làm 2 phần:

Phần 1: chủ thể của đề bài: “Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to lớn study subjects that will be useful in the future such as those related khổng lồ science and technology.”

Phần 2: Yêu mong của đề là “Discuss both these views and give your own opinion.”


Cần paraphrase “Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology.”Câu 1:Some people think that paraphrase thành It is thought that// It is argued that// It is believed thatall university students paraphrase thành all students entering university// all students entering tertiary education// all students entering third-level educationshould study whatever they like paraphrase thành should study whatever that they have an interest in// should choose the courses that they have a passion forCâu 2:Others, however, believe that paraphrase thành Other people, however, think that// Other people, however, argue thatthey should only be allowed to paraphrase thành they should solely be allowed tostudy subjects that will be useful in the future paraphrase thành study subjects that will be of use for their futuresuch as those related khổng lồ science và technology paraphrase thành such as science-based subjects.
It is argued that all students entering university should choose the courses that they have an interest in. Other people, however, argue that they should solely be allowed to lớn study subjects that will be of use for their future. (1) I personally agree with the first/second group (2)

Essay Question: Because computers can translate all languages very quickly & accurately, learning a foreign language is a waste of time. Lớn what extent bởi you agree or disagree?