- Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một bên cạnh của hình thang và tuy vậy song cùng với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai

- Định nghĩa: Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai ở kề bên của hình thang.

Bạn đang xem: Cách tính đường trung bình của hình thang

- Định lí 2: Đường trung bình của hình thang thì tuy vậy song với hai đáy và bởi nửa tổng nhị đáy.

Ví dụ: 

*

Hình thang ABCD (AB//CD) gồm E, F lần lượt là trung điểm hai cạnh bên AD, BC.

Suy ra EF là con đường trung bình của hình thang ABCD.

Do đó: 

*

Cùng đứng top lời giải bài viết liên quan về hình thang nhé:

1. Tư tưởng hình thang

Hình thang trong hình học Euclide là một trong tứ giác lồi bao gồm hai cạnh đối tuy vậy song. Nhì cạnh song song này được call là các cạnh đáy của hình thang. Nhì cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

*

Hình thang ABCD (AB // CD):

AB với CD call là những cạnh lòng ( hoặc đáy). AB là đáy nhỏ, CD là đáy lớn.

AD cùng BC điện thoại tư vấn là những cạnh bên.

Gọi AH là đường cao kẻ tự A cho CD. Lúc đó, AH là mặt đường cao của hình thang.

• các trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang:

- Hình thang vuông: là hình thang gồm một góc vuông.

- Hình thang cân: là hình thang tất cả hai góc kề một cạnh đáy bởi nhau.


2. Tính chất hình thang

- tính chất về góc: nhì góc kề một lân cận của hình thang tất cả tổng bằng 1800 ( nằm tại đoạn trong cùng phía của nhì đoạn thẳng tuy nhiên song là nhị cạnh đáy)

*

Hình thang ABCD ( AB // CD) có:

*

3. Diện tích s hình thang

Diện tích của hình thang bằng nửa tích của tổng nhì cạnh lòng với chiều cao:

*

4. Chu vi hình thang

4.1 công thức tính chu vi hình thang thường

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó):

P = a + b + c + d

Trong đó:

- p. Là ký hiệu chu vi.

- a, b là nhị cạnh đáy hình thang.

- c, d là sát bên hình thang.

4.2. Phương pháp tính chu vi hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. Cạnh bên góc vuông là chiều cao của hình thang. Hình thang vuông có phương pháp tính chu vi giống như hình thang thường.

Xem thêm: Vượt Qua Sóng Gió ( Phim Ca Nhạc Vượt Qua Sóng Gió, Phim Ca Nhạc Vượt Qua Sóng Gió

P = a + b + c + d

Trong đó:

- P là ký kết hiệu chu vi.

- a, b là hai cạnh lòng hình thang.

- c, d là kề bên hình thang.

*

4.3 bí quyết tính chu vi hình thang cân

Hình thang cân là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bằng nhau. 2 lân cận của hình thang cân đối nhau, không song song với nhau. Bí quyết tính chu vi hình thang cân nặng là:

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

- P là ký kết hiệu chu vi.

- a, b là hai cạnh đáy hình thang.

- c, d là ở bên cạnh hình thang.

*

5. Bài bác tập:

Bài 1: đến hình thang ABCD ( AB//CD) gồm AB = 3cm, CD = 5cm, khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng AB cùng CD bằng 3cm. Tính diện tích hình thang ABCD.

Giải:

Hình thang ABCD tất cả AB//CD bắt buộc hai đáy là AB với CD.

Khoảng phương pháp giữa hai đường thẳng AB với CD chính là chiều cao của hình thang.

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang:

*

Chu vi hình thang:

Chu vi hình thang bằng tổng độ nhiều năm hai cạnh đáy cùng hai cạnh bên của hình thang

P = a + b + c + d

Bài 2:Hình thang ABCD có đáy AB, CD. điện thoại tư vấn E, F, K theo đồ vật tự là trung điểm của AD, BC, BD. Minh chứng ba điểm E, K, F thẳng hàng.

*

Giải: 

Để minh chứng 3 điểm E, F, K thẳng sản phẩm ta tất cả thể minh chứng 2 vào 3 đoạn EK, FK, EF cùng // với AB và CD (theo tiên đề Ơcolit) thông qua đặc điểm đường trung bình của tam giác và hình thang.

‍Xét hình thang ABCD, có:

E là trung điểm của lân cận AD (gt)

F là trung điểm của sát bên BC (gt)

⇒ EF là đường trung bình của hình thang ABCD (theo định lí 3)

⇒ EF // AB // CD (theo định lí 4) (1)

Xét △ABD, có:

E là trung điểm của AD (gt)

K là trung điểm của BD (gt)

⇒ EK là con đường trung bình của tam giác ABD (theo định lí 1)

⇒ EK // AB (theo định lí 2) (2)

Từ (1), (2) ⇒ E, F, K thẳng sản phẩm (Theo định đề Ơcơlit).

Bài 3:Cho hình thang ABCD cùng với AB = AD = 3cm, CD = 5cm, BC = 4cm. Tính chu vi hình thang ABCD?

Giải:

Chu vi hình thang ABCD là:

P = AB + BC + CD + AD = 3 + 4 + 5 + 3 = 15(cm)

Bài 4:Một hình thang cân có cạnh bên là 2,5cm, đường trung bình là 3cm. Tính chu vi củahình thang đó.