Google Forms là một trong những công nuốm tạo biểu mẫu mã trực tuyến trọn vẹn miễn tầm giá được cải cách và phát triển bởi Google cho nên vì thế bạn cần phải có một tài khoản Google như Gmail. Nếu chưa có các chúng ta cũng có thể đăng ký kết theo link sau: https://accounts.google.com/signup?hl=vi


Bước 1: truy vấn Google Forms

Sau lúc đã có tài khoản Google, các bạn đăng nhập Google Drive -> nhấp chọn New -> More -> lựa chọn Google Forms

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đó là 7 bước hướng dẫn chi tiết các bạn cách tạo ra phiếu khảo sát bằng khí cụ Google Forms. Ứng dụng online này, giúp người tiêu dùng thống kê, nghiên cứu/đánh giá bán số liệu khảo sát, lưu trữ thông tin từ những cuộc khảo sát một cách tất cả hệ thống.