All fieldsBuilding IDEnglish nameVietnamese NameChinese NameAddressDate ConstructionDate endNotesMain TypeSub TypeSub Type (L3)TYP04TYP05TYP06TYP07TYP08TYP09TYP10TYP11Pos XPos Y và All fieldsBuilding IDEnglish nameVietnamese NameChinese NameAddressDate ConstructionDate endNotesMain TypeSub TypeSub Type (L3)TYP04TYP05TYP06TYP07TYP08TYP09TYP10TYP11Pos XPos Y
*
*

17/121 results
*
*
*
*

Description
Building ID4019
English nameBinh Tay Market
Vietnamese NameChợ Bình Tây
Address57 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, TP.

Bạn đang xem: Bình tây market

Hồ nước Chí Minh
Main Typecommercial establishment
Sub Typeretail business
Sub Type (L3)market
Pos X680557.1786
Pos Y1188741.7059
Images from this Building (16 results)
*
Binh Tay Market
*
Marketable name (Binh Tay Market)
*
Main entrance khổng lồ the Binh Tay Market
*
Binh Tay Market
*
Binh Tay Market (Store lay out charts)
*
Binh Tay Market (Store lay out charts of first floor)
*
Binh Tay Market (View of the courtyard)
*
Marché Bình Tây
*
Chợ to - phố Mỹ Tho 1950s
*
Chợ bự - kênh Bonnard
*
Cholon. Le marché
*
Le grand marché de Cholon
*
Cholon.

Xem thêm: Top 100 Nhạc Phim Ca Nhạc Mới Nhất, Top 100 Nhạc Phim Việt Nam Hay Nhất

Nouveau marché
*
Cholon : le marché (vue d"avion)
*
Cholon: Binh Tay Market
*
Marché de Cholon (Marché de Binh Tay). District 5
... ...