Nếu sp ko có sẵn bạn cũng có thể liên hệ shop để order.Sau lúc cọc trước 30% cửa hàng sẽ order đến bạn.Khi dấn hàng bạn giao dịch thanh toán nốt 70% giá bán trị còn lại của đơn hàng (tiền ship nếu có)
Mọi sản phẩm của shop đều gồm quà theo quý hiếm sản phẩmNếu sp ko gồm sẵn chúng ta có thể liên hệ cửa hàng để orderSau lúc cọc trước 30% hoặc 100% siêu thị sẽ order mang đến bạnKhi dìm hàng bạn thanh toán nốt giá trị sót lại của deals (tiền ship ví như có)
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"han-phuc-bi-ngan-do-12","caption":"","url":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","alt":"","src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","full_src_w":750,"full_src_h":1030,"gallery_thumbnail_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","gallery_thumbnail_src_w":73,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":1030,"src_w":510,"src_h":700,"image_id":3716,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":2,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":811,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"m","availability_html":"cu00f2n 3 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"han-phuc-bi-ngan-do-12","caption":"","url":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","alt":"","src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","full_src_w":750,"full_src_h":1030,"gallery_thumbnail_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","gallery_thumbnail_src_w":73,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":1030,"src_w":510,"src_h":700,"image_id":3716,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":3,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":812,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"cu00f2n 1 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"han-phuc-bi-ngan-do-12","caption":"","url":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","alt":"","src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","full_src_w":750,"full_src_h":1030,"gallery_thumbnail_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","gallery_thumbnail_src_w":73,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":1030,"src_w":510,"src_h":700,"image_id":3716,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":813,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":300000,"image":"title":"han-phuc-bi-ngan-do-12","caption":"","url":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","alt":"","src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","full_src_w":750,"full_src_h":1030,"gallery_thumbnail_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","gallery_thumbnail_src_w":73,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://docx.vn/wp-content/uploads/2020/05/han-phuc-bi-ngan-do-12.jpg","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":1030,"src_w":510,"src_h":700,"image_id":3716,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":814,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Kích thước
Chọn một tùy chọnSMLXL

Bài viết liên quan