Uy Nhiếp Tứ Minh

Khiến cục bộ phe địch chịu 261% giáp thương pháp thuật, gồm 40% làm cho địch vào tinh thần 【Tê Liệt】, gia hạn 1 hiệp. Ví như địch nghỉ ngơi trạng thái khống chế, gây thêm vào cho địch gần kề thương thật bằng 12% sinh lực về tối đa của kim chỉ nam (Sát yêu đương này bỏ lỡ phòng thủ, không thực sự 500% tấn công phiên bản thân), mặt khác tăng cho cục bộ phe ta giảm sát yêu quý 20%, bảo trì 2 hiệp.


Đằng Xà Khí Lân

Khiến toàn bộ phe địch chịu đựng 390% gần kề thương pháp thuật, có 40% làm địch vào trạng thái【Tê Liệt】, gia hạn 1 hiệp. Giả dụ địch sinh sống trạng thái khống chế, gây thêm vào cho địch sát thương thật bằng 15% sinh lực tối đa của phương châm (Sát mến này bỏ qua mất phòng thủ, không quá 600% tấn công bản thân). Lúc thi triển kỹ năng, giúp bản thân dấn hiệu quả【Phong Thái Ngụy Đế】, bảo trì 2 hiệp (Ban đầu 50 điểm gần kề ý, bị cạnh bên thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


*

Uy Hổ Chấn Địa

Khiến 1 kẻ thù chịu 650% gần kề thương đồ dùng lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 40% phòng thủ, gây công dụng . Đồng thời tăng cho toàn thể phe ta đúng chuẩn 20%, duy trì 2 hiệp. Trường hợp phe ta đồng thời ra trận 3 Võ tướng Ngụy trở lên, đầu trận kích hoạt công dụng .


Hổ năng khiếu Thiên Tường

Khiến 1 đối phương chịu 975% cạnh bên thương đồ gia dụng lý, lần này tiến công bỏ qua của mục tiêu 1/2 phòng thủ, gây tác dụng , đồng thời phiên bản thân vào tâm lý , bảo trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho phiên bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Bạn đang xem: Game tam quốc số 1 châu á


*

Thế Phá Thiên Quân

Khiến kim chỉ nam và đơn vị kế bên chịu 323% sát thương đồ gia dụng lý, lần tấn công này còn có 30% đúng chuẩn thêm. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, khiến thêm 150% tiếp giáp thương đồ gia dụng lý. Tăng giáp thương của toàn thể địch giảm 20%, gia hạn 2 hiệp. Sau khoản thời gian thi triển kỹ năng có một nửa phát động thêm một lần Đột Kích. <Đột Kích> khiến mục tiêu và đơn vị chức năng kế mặt 150% sát thương thứ lý, sát thương này có 30% gây ngay cạnh thương x2, đồng thời bao gồm 20% hồi cho bạn dạng thân 2 điểm nộ khí, có thể kích hoạt kết quả Thần Binh).


Đao Trảm Thiên Lang

Khiến phương châm và đơn vị chức năng kế bên chịu 485% giáp thương thứ lý, lần tấn công này còn có 40% đúng mực thêm và 20% bạo kích thêm, mặt khác nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, khiến thêm 200% cạnh bên thương đồ lý. Kích hoạt (Ban đầu 100 điểm gần cạnh ý, hành vi hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần). : hành động thêm 1 lần, hoàn toàn có thể kích hoạt tấn công thường, kĩ năng nộ khí, đồng thời hồi điểm nộ khí, điểm tiếp giáp ý, điểm hòa hợp kích và rất có thể kích hoạt tác dụng Thần Binh.


*

Loan Phượng quần thể Hổ

Khiến 4 đơn vị chức năng địch ngẫu nhiên chịu ngay cạnh thương pháp thuật, kèm cho phương châm 1 tầng Đánh dấu Linh Hồn, khi khắc ghi đạt 3 tầng, tiêu hao toàn bộ Ấn Ký, lưu lại đày mục tiêu.


Phượng năng khiếu Hoàng Đề

Khiến 4 đơn vị chức năng địch bỗng dưng chịu giáp thương pháp thuật, nếu phương châm ở tinh thần bị tiến công dấu, khiến thêm 400% sát thương pháp thuật.


*

Ác Lai Dũng Mãnh

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 331% STVL và có tỉ lệ Choáng. 15% bỏ qua mất phòng thủ. Mục tiêu có sinh lực trên một nửa phải chịu đựng thêm 160% gần kề thương.


*

Sơn Hà Vĩnh Tịch

Gây 151% ST phép lên tổng thể địch, hoàn toàn có thể giảm nộ khí địch. Giảm 20% bạo kích với tăng tiếp giáp thương của mục tiêu. Vào 2 hiệp.


Triệu Hồi U Minh

Gây 203% ST phép lên 4 1-1 vị, có tỉ lệ bớt nộ khí & sát thương toàn thể mục tiêu phe địch, trong 2 hiệp, đôi khi trị liệu tổng thể phe ta.


Tài Năng vương Tá

Gây 241% ST phép hàng trước, tất cả tỉ lệ sút ST và bạo kích, trong 2 hiệp. Hoàn toàn có thể khiến phương châm trừ 5% SL/lượt) trong 2 hiệp. Gây thêm 250% ST phép mang lại địch có thấp hơn 4 Nộ.


Đoán Tiên Cơ

Khiến phương châm và đơn vị kế mặt chịu 158% STVL, lần này tiến công có thêm 30% bạo kích, tránh mặt của bạn dạng thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Hổ Lang Bộc Phá

Khiến địch thủ hàng sau chịu 171% STVL, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, bớt sát thương giảm 10%, trong 2 hiệp.


Hổ ham Hám Địa

Khiến 1 đối phương chịu 320% STVL, lần này tiến công có thêm 40% bạo kích và bao gồm xác, đồng thời bỏ qua mất của mục tiêu 40% chống thủ.


Bách Thắng

Khiến đối thủ hàng trước chịu đựng 179% STVL, 30% làm kim chỉ nam giảm 2 nộ khí, sút sát thương bớt 20%, trong 2 hiệp.


Bạt Thi Nộ Trảm

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 25% làm phương châm rơi vào trạng thái Choáng, trong một hiệp. Lúc thi triển nếu kim chỉ nam có sức khỏe trên 1/2 sẽ chịu thêm 140% cạnh bên thương.


Lưu Phong Hồi Tuyết

Trị liệu cho tất cả phe ta (107%+700), đồng thời đơn vị chức năng sinh lực dưới 60% tăng lên trị liệu (80%), 1 đơn vị ngẫu nhiên phe ta tiến công tăng 15%, vào 2 hiệp.


Phi Hỏa giữ Tinh

Khiến 1 đối phương hàng sau chịu 250% STVL, 60% khiến tấn công của mục tiêu giảm 15%, trong 2 hiệp.

Xem thêm: Những Ngày Ở Châu Âu Âu Hấp Dẫn Bạn Đọc P2, Những Ngày Ở Châu Âu


Bách cỗ Đoạn Hầu

Khiến đối thủ hàng sau chịu đựng 418% sát thương đồ dùng lý, gây cho địch tác dụng 【Tập Kích】, trường hợp sinh lực bạn dạng thân thấp hơn mục tiêu, tăng 25% gần kề thương, chuyển hóa 50% sát thương tạo ra thành sinh lực phiên bản thân. Khi thi triển kỹ năng, giúp toàn cục phe ta tăng sát thương 25%, duy trì 2 hiệp.


Phệ ngày tiết Cuồng Tập

Khiến kẻ thù hàng sau chịu 627% gần kề thương trang bị lý, gây mang đến địch kết quả 【Tập Kích】, trường hợp sinh lực bản thân thấp rộng mục tiêu, tăng 50% sát thương, đưa hóa 100% ngay cạnh thương gây ra thành sinh lực bản thân. Lúc thi triển kỹ năng, bạn dạng thân vào tâm trạng 【Quyến Cuồng Cốt】, duy trì 2 hiệp (Sát ý thuở đầu 50 điểm, khi đồng đội hành vi hồi cho bạn dạng thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Thiên Thần Cuồng Nộ

Gây cho địch thủ hàng trước 348% gần kề thương vật dụng lý, giáp thương lần này có 30% bạo kích và đúng đắn thêm, có 40% gây mang đến mục tiêu công dụng , bảo trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho tổng thể phe ta bạo kích 20%, gia hạn 2 hiệp. Giả dụ sinh lực mục tiêu trên 50%, khiến thêm 800% cạnh bên thương trang bị ký, trường hợp tấn công mục tiêu cao hơn bạn dạng thân, sút thêm 15% tấn công, duy trì 2 hiệp. Nếu như phe ta cùng lúc ra trận 3 Võ tướng mạo Thục trở lên, đầu trận kích hoạt tác dụng .


Thiên Thần Giáng rứa

Gây cho kẻ thù hàng trước 522% tiếp giáp thương vật dụng lý, gần cạnh thương lần này có 50% bạo kích và chính xác thêm, gồm 60% gây mang đến mục tiêu tác dụng , bảo trì 1 hiệp. Ví như sinh lực mục tiêu trên 50%, khiến thêm 1200% sát thương thiết bị ký, giả dụ tấn công kim chỉ nam cao hơn bạn dạng thân, giảm 15% tấn công, phiên bản thân vào tâm trạng , duy trì đến khi kết thúc chiến đấu. (Sát ý ban sơ 100 điểm, hành vi hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Lôi quang đãng Thuấn Thiểm

Gây mang đến địch hàng dọc 476% liền kề thương đồ lý và ngay cạnh thương bằng 10% sinh lực tối đa của mục tiêu (Không thừa 450% tấn công bạn dạng thân), có một nửa mục tiêu, đôi khi tăng cho phiên bản thân một nửa chống đỡ, bảo trì 2 hiệp, hồi cho bạn dạng thân 5% sinh lực tối đa, giúp toàn bộ giảm ngay cạnh thương phe ta tăng 20% duy trì 2 hiệp.


Thiên Hoàng Thần Lôi

Gây đến địch sản phẩm dọc 715% tiếp giáp thương vật lý, hồi cho phiên bản thân 10% sinh lực tối đa, tạo thêm cho phương châm sát thương bởi 12% sinh lực buổi tối đa (Không quá 500% tấn công phiên bản thân), mặt khác mục tiêu, trong tiến công lần sau buộc giới hạn mục tiêu là Khương Duy cùng vạo tâm trạng , bảo trì 4 hiệp (Ban đầu 50 điểm gần kề ý, bị tiếp giáp thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).


Linh Điểu Xảo Trận

Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu gần cạnh thương pháp thuật, đôi khi triệu hồi 1 Mộc Diên, khi kết thúc mỗi hiệp.


Tiên Linh Ngự Thú

Khiến tướng địch có nộ khí tối đa và địch bao phủ chịu giáp thương pháp thuật, bên cạnh đó triệu hồi thiên nhiên 1 Mộc Ngưu hoặc lưu lại Mã.


Ưng Kích trường Không

Khiến 1 đối thủ chịu 452% STVL, 50% giúp bạn dạng thân tăng 2 nộ khí, lần này tấn công khiến bạo kích và đúng mực tăng thêm 50%, kim chỉ nam chịu thêm 350% gần kề thương.


Thảo phân phát Tào Ngụy

Gây 241% AT thiết bị lý mặt hàng trước, 50% - 2 nộ, - 20% tấn công, trong 2 hiệp. Đồng thời cục bộ phe ta tăng tiếp giáp thương mục tiêu 20%, trong 2 hiệp.


Bằng Kích giữ Vân

Gây 331% ST phép lên 01 cột, +20% đúng mực và ST cục bộ phe ta trong 2 hiệp, 80% khiến 1 tín đồ ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí


Kỳ Môn Độn Giáp

Gây 151% ST phép lên toàn cục địch , +160% ST lên địch có SL rộng 50%. + 15% phòng đỡ phe ta trong 2 hiệp. Phe ta thấp hơn hoặc bởi phe địch, hút 2 Nộ, 1/2 xóa trạng thái bất lợi.


Thất Thám Bàn Xà

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, 40% khiến bạn dạng thân tăng 4 nộ khí. Đồng thời tăng sát thương của bạn dạng thân tăng 15%, vào 2 hiệp.


Phá loàn Tập Kích

Khiến 1 kẻ địch chịu 320% STVL, 70% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, bên cạnh đó giúp tiến công và đúng chuẩn của phiên bản thân tăng 20%, trong 2 hiệp.


Thị ngày tiết Quỷ Ảnh

Gây 171% STVL hàng trước, 20% gâyChoáng trong 1 hiệp. Đồng thời trị liệu hữu dụng của mục tiêu giảm 15% trong 2 hiệp. Lần này tấn công có thêm 20% chính xác.


Bách bộ Xuyên Dương

Khiến cục bộ phe địch chịu đựng 107% STVL, 10% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí. Đồng thời khiến trị liệu gồm lợi, kháng đỡ, tránh mặt của phương châm giảm 10%, vào 2 hiệp.


Vạn fan Khó Cản

Khiến 1 cột phe địch chịu đựng 246% STVL, lần này tấn công có thêm 30% bạo kích và 30% độ mạnh bạo kích thêm. Đồng thời có 50% làm phương châm chịu thêm 120% sát thương.


Dục Hỏa Phượng Minh

Trị liệu cho tất cả phe ta (107%+700), đúng chuẩn mục tiêu tăng 15%, vào 2 hiệp. Có 1/2 giúp đơn vị phe ta tăng 2 điểm nộ khí.