Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông

[Viết “Kế hoạch truyền thông” (“Communication Strategy” hay “Communication Plan”) không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu “chuẩn”, “hoàn hảo” nào.]

Được tóm tắt như sau:

MỤC LỤC
CHUẨN BỊ KỸ NĂNG ………………………………………………………………………………………………………………. 3
NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG……………………….. 8
BỐI CẢNH……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG……………………………………………………………………………………………… 15
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN……………………………………………………………………………. 16
XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ……………………………………………………………………………………………………………. 19
CHIẾN LƯỢC …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU ………………………………………………………………………………………………….23
TUYÊN BỐ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
THÔNG ĐIỆP CHÍNH …………………………………………………………………………………………………………….. 28
CHIẾN THUẬT HAY PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN……………………………………………… 30
QUẢN LÝ RỦI RO ………………………………………………………………………………………………………………………. 33
NGÂN SÁCH ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
ĐÁNH GIÁ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………………………………40

CHUẨN BỊ KỸ NĂNG

Hầu hết các nhân viên PR mà tôi đã từng tuyển dụng đều, hoặc là rụt rè hoặc là thẳng thắn, hỏi xin một “mẫu kế hoạch truyền thông”, kể cả những người đã từng có kinh nghiệm làm việc ở một vài công ty PR trước đó hay những em sinh viên chỉ mới bước chân ra khỏi trường đại học.
Thực ra ngay cả khái niệm PR là gì, có khá nhiều người chưa từng đọc, chưa từng học, thậm chí chưa từng tìm hiểu, chứ chưa nói đến khái niệm hay cách thức viết, thực hiện một chiến dịch/ kế hoạch truyền thông như thế nào.
Tuy nhiên, công việc trong một công ty PR lại luôn yêu cầu nhân viên PR phải viết các bản kế hoạch này, gửi cho những người (là khách hàng của họ, nhưng lại) đã từng tiếp xúc với rất nhiều bản tư vấn kế hoạch truyền thông từ các công ty PR chuyên nghiệp, từ những người làm PR chuyên nghiệp liên tục gửi tới.

Đây là một thử thách hết sức lớn, nhất là cho những người mới bước chân vào nghề, chưa có kiến thức về lĩnh vực, chưa chuẩn bị được tư duy hệ thống, tư duy phân tích, tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo.
Trước khi đi vào giới thiệu với các bạn đâu là một “mẫu” kế hoạch truyền thông (mà tôi chỉ dám gọi là “tạm ổn”, vì sẽ không có một mẫu hoàn hảo nào, và thực tế thì mỗi một kế hoạch truyền thông được viết ra lại có hình thức, nội dung… vô cùng khác nhau, chúng khác nhau giữa kế hoạch này sang kế hoạch khác, giữa khách hàng này sang khách hàng khác, thậm chí là khác nhau bởi chính cá tính của người viết), tôi muốn đề cập tới những “hành trang” mà bạn cần chuẩn bị trước khi bắt tay vào viết một kế hoạch truyền thông.
Những hành trang đó là gì?

Chi tiết Xây dựng kế hoạch truyền thông tải về ở link bên dưới

Định dạng: Pdf

Số trang: 40

Dung lượng: 441kb