Bản Tóm tắt nội dung thực hiện là Bản tóm tắt đầy đủ về kế hoạch thị trường. Bởi vì một số nhà đầu tư chỉ đọc mục này để quyết định xem họ có nên dành nhiều thời gian để đánh giá kế hoạch của bạn hay không (hay kế hoạch của công ty), nó sẽ làm nổi bật những điểm chính trong kế hoạch của bạn và tạo hứng thú đọc tiếp các phần còn lại trong kế hoạch

Được tóm tắt như sau:

· Tình hình thực tế, Mục tiêu & Nhiệm vụ của Công Ty
· Mô tả sản phẩm/dịch vụ
· Mục tiêu thị trường
· Các chương trình tiếp thị chủ yếu
· Kết quả tài chính và/hoặc tiếp thị được mong đợi
· Chìa khóa dẫn đến thành công

Các chủ đề trên nên có phần trả lời có trong các câu hỏi dưới đây:

  • Ai? (Công ty của bạn như thế nào? đối tượng khách hàng là ai?
  • Cái gì? (Cung cấp dịch vụ hay sản phẩm gì?)
  • Ở đâu? (Thị trường của bạn ở đâu? Bạn sẽ thực hiện hoạt động tiếp thị ở
    đâu?
  • Khi nào? (Khi nào kế hoạch của bạn được thực hiện? khi nào có kết quả?)
  • Bao nhiêu? (Lợi nhuận, doanh thu, ROI được bao nhiêu so với mong đợi của bạn?)

Chi tiết kế hoạch marketing mẫu tải về ở link bên dưới

Định dạng: Pdf

Số trang: 42

Dung lượng: 555kb