CONTENT MARKETING: từ góc nhìn thực hành tại Việt Nam – Nguyễn Đình Thành

1. CONTENT MARKETING: từ góc nhìn thực hành tại Việt Nam Nguyễn Đình Thành Giám đốc tư vấn chiến lược truyền thông Công ty Le Bros Đồng Sáng lập ELITE PR SCHOOL Tháng 6/2014

2. Nội dung trình bày Sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin Kinh nghiệp trên thế giới Một số chú ý Một vài ví dụ tại Việt Nam

3. Trang chủ của tờ New York Times (Ảnh chụp màn hình ngày 24/5) – Nhà báo Nguyễn Vạn Phú “Trong vòng hai năm, tờ New York Times mất 80 triệu người vào thăm trang chủ – chiếm đến một nửa lượng người vào đọc trang nytimes.com”.

4. Marketing 1.0: Chú trọng vào sản phẩm (đến đại chiến 2) Sự thay đổi trong quan hệ thông tin đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing

5. Marketing 2.0: Chú trọng vào người tiêu dùng (từ đại chiến 2 – 1990s) Hiệp hội người tiêu dùng

6. Các giai đoạn của Marketing Marketing 3.0: Chú trọng vào môi trường, xã hội, đạo đức, bền vững (từ những năm 1990) Thương hiệu có thể tác động đến các vấn đề chung của xã hội và nhân loại như nghèo đói, sự thay đổi về văn hóa xã hội và sự bền vững môi trường. Marketing 3.0 hướng trọng tâm vào sự hiểu biết (về môi trường, xã hội, phát triển bền vững, tính nhân văn). Họ có nhu cầu được đóng góp vào sự phát triển của xã hội và các giá trị nhân văn. Mối quan tâm trở nên toàn cầu. Sức mạnh lan toả của Internet và mạng xã hội.

7. Sự thay đổi trong quan hệ thông tin đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing Doanh nghiệp Người tiêu dùng Người tiêu dùng Người tiêu dùng 1995 internet 2005 social media1945 Thế chiến 2Đàu thế kỷ 20 Press/Media Press/Media NGO/Assocation Press/Media NGO/Social media WOM WOM WOM WOM

8. Quyền lực của người tiêu dùng Cơ chế tiếp nhận thông tin RISK Hành vi tiêu dùng Nguồn phát thông tin Kiểm định thông tin Thảo luận, share Video, image, sound Thời đại số: quyền lực thuộc về người tiêu dùng OPPORTUNITY

9. Những yếu tố tác động đến sự thay đổi của Content Marketing Giảm lệ thuộc vào báo chí Tăng tương tác – chia sẻ MXH Marketing 3.0 Thay đổi về nội dung và hình thức thể hiện

10. Content marketing = câu trả lời từ doanh nghiệp về một vấn đề của xã hội Trên thế giới @ Các giá trị: Care – Share – Fair – Rare – Dare

Chi tiết tài liệu Content Marketing từ góc nhìn thực hành tại Việt Nam tải về ở link bên dưới

Định dạng: Pdf

Số trang: 26

Dung lượng: 4.07 Mb

Nguồn: Nguyễn Đình Thành