We found 0 resource for you...

Ăn cắp tư duy thiết kế từ những mẫu quảng cáo

BỐ CỤC Đối xứng theo chiều dọc
+ Quy tắc đường chân trời (1/3- 2/3) theo chiều ngang, phần text và logo được đặt ở góc 1/3 và ở phần diện tích có thể hiển thị hết chi tiết
MÀU SẮC
+ Nền sáng nên text phải đảm bảo tương phản (đen, nét to, đậm)

Continue reading