We found 0 resources for you...

200 Công thức viết Headlines hay không cưỡng lại được

Marketing Manager 0 Comments 87

Headlines có tác dụng thu hút sự chú ý, khiến cho người đọc dễ dàng đưa ra quyết định với bạn hay việc kinh doanh của bạn, giúp họ nhanh chóng nhận ra bạn có thể giải quyết vấn đề của họ, hay giúp họ nhận ra bạn có thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Continue reading

Ăn cắp tư duy thiết kế từ những mẫu quảng cáo

BỐ CỤC Đối xứng theo chiều dọc
+ Quy tắc đường chân trời (1/3- 2/3) theo chiều ngang, phần text và logo được đặt ở góc 1/3 và ở phần diện tích có thể hiển thị hết chi tiết
MÀU SẮC
+ Nền sáng nên text phải đảm bảo tương phản (đen, nét to, đậm)

Continue reading