Tìm hiểu thuật toán gom cụm ISODATA và cài đặt chương trình minh họa

                Mã nguồn: C#

                Báo cáo: 13 trang

                Báo cáo + full Code

                Pass giải nén: docx.vn

đồ án tốt nghiệp,bài tập lớnđồ án tốt nghiệp,bài tập lớn
đồ án tốt nghiệp,bài tập lớnđồ án tốt nghiệp,bài tập lớn

                                                  Mục Lục

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC   
I.Giới thiệu về kỹ thuật phân cụm trong Khai phá dữ liệu   
1.Kỹ thuật phân cụm có thể áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực như:   
2.Các kỹ thuật phân cụm được phân loại như sau (xem hình)   
II.GIỚI THIỆU VỀ THUẬT TOÁN ISODATA   
III.TÌM HIỂU VỀ THUẬT TOÁN   
1.Các tham số của bài toán:   
2.Làm thế nào các thuật toán ISODATA thực hiện.   
3.Thủ tục hoạt động như sau:   
4.Những nhược điểm của ISODATA  :   
5.Ưu điểm của ISODATA   
6.Mô hình thuật toán ISODATA   
7.Ví dụ minh họa.  
IV.Tài liệu tham khảo