We found 0 articles by this author...

Chiến lược đại dương xanh – Harvard

Cuốn sách này nói về tình bạn, về lòng trung thành và về niềm tin mà
chúng ta cần xây dựng nên dành cho những người xung quanh. Chính tình bạn
đó, niềm tin đó đã là điểm khởi đầu cho chúng tôi bắt đấu hành trình khám phá
những ý tưởng mới trong cuốn sách này và cuối cùng là viết ra những ý tưởng
đó.

Tất tần tật về Email Marketing

Cuốn tài liệu “Tất tần tật về Email Marketing 2.0” do một nhóm tác giả của Website tattantat.edu.vn xây dựng. Trình bày thân thiện, từ ngữ đơn giản và khá gần gũi. Một số công cụ trong này có vẻ cũ hơn so với thời điểm hiện tại 2016, nhưng Tú thấy khi bạn chưa hiểu Email Marketing nó là cái gì, thì hãy bắt đầu từ cuốn tài liệu này.